Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Szkolenie z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Zapisz się teraz! Szczegółowa tematyka

Termin: 18 marca 2021 r., godz. 18.00-20.00

Forma: online (via ZOOM.us)

Prowadzący: Krzysztof Mularski i Kamil Olzacki (członkowie Zarządu Instytutu Metropolitalnego).

Koszt: 80 zł / osoba.

Płatne na rachunek bankowy w dniu zapisu, lecz nie później niż w dniu szkolenia. Zapisy do 17 marca 2021 r., g. 23.59.

Numer rachunku bankowego: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950 (Bank BGŻ S.A.)

Zastrzegamy prawo do odwołania szkolenia w przypadku zapisu poniżej 4 osób.


Formularz zapisów

Dziś jest 20 lutego 2024. Wypełniasz formularz zapisu na szkolenie online przez aplikację ZOOM z obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców.

Imię i nazwisko
E-mail
Organizacja

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku (al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk), kontakt: biuro@im.edu.pl .
  2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przeprowadzenia szkoleń Instytutu Metropolitalnego/wystawienia faktury, jeśli o nią poproszono. Dane będą przechowywane w bazie administratora aż do zakończenia szkolenia lub w razie braku wpłaty – przez dwa dni od dnia zapisu, chyba że wcześniej Pan/Pani zrezygnuje ze szkolenia, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
  3. Odbiorcami danych będą osoby przeprowadzające szkolenie i pracownicy Instytutu.
  4. Przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
  5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy na przeprowadzenie szkolenia – możemy przekazać link do szkolenia, oznaczonej osobie na podany adres-email. Podanie afiliacji umożliwi nam dostosowanie treści szkolenia do potrzeb zgłoszonej osoby.
  6. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany ani nie przekażemy Pani/Pana danych do państw trzecich.
  7. W każdej chwili może Pani/Pan zrezygnować ze szkolenia. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przekazane dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługiwać będzie Pani/Panu skarga do organu nadzorczego.