Kontakt

Ośrodek Szkoleniowy i Seminaryjny IM

Al. Grunwaldzka 5
80-236 Gdańsk
KRS: 0000 331 257
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 604-011-73-49
REGON: 220808909

e-mail: biuro@im.edu.pl
FACEBOOK