Szczegółowa tematyka szkolenia – obywatelska inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Instytut Metropolitalny zaprasza na warsztaty dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej!

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza to instrument umożliwiający partycypację społeczeństwa w procesie stanowienia lokalnego prawa.

Umożliwia ona zgłoszenie własnego, obywatelskiego projektu uchwały i w efekcie pozwala na realne kształtowanie prawa miejscowego przez samych mieszkańców.

Instytut Metropolitalny organizacja pozarządowa (think-tank), działająca w sferze polityk miejskich. Od lat świadczymy eksperckie wsparcie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców, doradzając i wspierając w szczególności w zakresie administracji, prawa, urbanistyki oraz gospodarki przestrzennej.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się:

  • jak napisać projekt własnej uchwały?
  • co zrobić, by skutecznie poddać taką uchwałę pod głosowanie organu stanowiącego?
  • jakich spraw dotyczyć może obywatelski projekt uchwały?

Nie może Państwa zabraknąć!

Powrót do zapisów