Dane do faktury

Dziękujemy za zapis na szkolenie! Zaznaczono opcję, że potrzebujesz fakturę. Podaj, proszę, dane do niej poniżej. Jeśli chcesz zapisać więcej niż jedną osobę, dane do faktury podaj tylko raz. Aby zapisać kolejną osobę, przejdź do formularza zapisów.

  Przypominamy:

  Termin szkolenia: 18 marca 2021 r., g. 18.00

  Tematyka: inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.

  Przypominamy, że od momentu zapisu oczekujemy na wpłatę w terminie 2 dni. 

  Kwota przelewu:
  80 zł

  Numer rachunku bankowego:
  74 2030 0045 1110 0000 0403 7950 (Bank BGŻ S.A.)

  Tytuł przelewu:
  Imię i nazwisko, Opłata za warsztaty w dniu 18 marca 2021 r.

  W przypadku braku wpłaty w terminie 2 dni, zapis zostanie anulowany. Na podany adres e-mail w przeddzień szkolenia, lecz nie wcześniej niż po otrzymaniu środków, wyślemy link do szkolenia.