Seminarium eksperckie:

Aspekty prawne i perspektywy rozwoju rynku biogazu rolniczego w Polsce


Ekspert:

dr r.rp. Magdalena Porzeżyńska


Termin, czas trwania i miejsce:

już wkrótce!

4,5 godziny zegarowe + 0,5 godziny przerwa kawowa,

Gdańsk


Zakres tematów:

  1. Zasady i warunki wykonywana działalności w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej z biogazu rolniczego;
  2. Stan rynku biogazowni rolniczych w Polsce;
  3. Przegląd istniejących instrumentów wsparcia produkcji energii z instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy;
  4. Perspektywy rozwoju rynku biogazu rolniczego w Polsce – szanse i bariery

Zapisy i kontakt:

Wszelkie informacje na temat seminarium eksperckiego dostępne są pod mailem: mariusz.szyrski@im.edu.pl

Koszt udziału w seminarium w kwocie 200 zł obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, dokumenty poświadczające udział w seminarium.

Opłatę za seminarium eksperkie należy uiścić na konto Instytutu Metropolitalnego: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950 maksymalnie na 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę seminarium.

Zapisy na seminarium eksperckie możliwe są przez FORMULARZ