Akademia Gospodarki Przestrzennej
Aktualne seminaria eksperckie

Specustawa mieszkaniowa w systemie planowania przestrzennego. Zakres i skala zmian w porządku prawnym

Narzędzia służące ograniczaniu negatywnych oddziaływań specustawy mieszkaniowej

Uchwała o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Prawne i faktyczne podstawy działania organów gminy


Eksperci 

dr Jakub H. Szlachetko: adwokat specjalizujący się w prawie administracyjnym, a w szczególności w obsłudze procesów planistycznych, rewitalizacyjnych i inwestycyjnych; właściciel kancelarii prawnej „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści”; prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego; wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim; absolwent studiów na trzech kierunkach: prawo, administracja oraz gospodarka przestrzenna.


dr Katarzyna Szlachetko: doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; radca prawny; redaktornaczelny periodyku Metropolitan. PrzeglądNaukowy; specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zakresie prawa samorządu terytorialnego (w tym legislacjisamorządowej, nadzoru nad samorządem terytorialnym, rewitalizacji obszarówzdegradowanych), organizacji i funkcjonowania związków metropolitalnych oraz wszeroko rozumianym procesie inwestycyjno-budowlanym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie studiów odbywała praktyki zawodowe w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku. Tytuł zawodowy magistra uzyskała w 2012 roku na podstawie pracy „Środki nadzoru ocharakterze personalnym nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego”.

Od 2014 roku jest zatrudniona w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańsku (początkowo na stanowisku asystenta, od 2018 roku na stanowisku adiunkta). Posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresieprowadzenia ćwiczeń i wykładów z przedmiotów:

  • „Prawo administracyjne” na kierunkach: prawo, administracja, podatki idoradztwo podatkowe, bezpieczeństwo narodowe;
  • „Prawo zagospodarowania przestrzeni” na kierunku gospodarka przestrzenna;
  • „Nadzór wewnętrzny”i „Nadzór zewnętrzny” na studiach podyplomowych „Legislacja administracyjna”;
  • „Sporządzanie projektów aktów normatywnych” na kierunku prawo w administracji i gospodarce.

W latach 2012-2015 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W 2016 roku po złożeniu egzaminu zawodowego uzyskała wpisna listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (nrwpisu: GD/GD/2823). Doświadczenie zawodowe zdobywała w trójmiejskich kancelariach specjalizujących się w problematyce procesu inwestycyjno-budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zabytków, samorządu terytorialnego i legislacji.  W 2016 roku udzielała pomocy prawnej w ramach nieodpłatnych punktów poradprawnych w Gdańsku. Od 2017 roku udziela pomocy prawnej Ośrodkowi WsparciaEkonomii Społecznej w Gdańsku, a od 2018 roku jest związana z kancelariąprawną „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści”.