Akademia Energetyki Lokalnej


Aktualne seminaria eksperckie

Wspieranie rozwoju małych jednostek wytwórczych przy udziale środków publicznych na szczeblu lokalnym

Aspekty prawne i perspektywy rozwoju rynku biogazu rolniczego w PolsceEksperci 

dr r.pr. Magdalena Porzeżyńska – doktor nauk prawnych i radca prawny specjalizujący się w polskim oraz europejskim prawie energetycznym, ochrony środowiska, oraz pomocy publicznej. Obecnie kieruje praktyką prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska oraz doradza w zakresie prawa pomocy publicznej w kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w największych renomowanych kancelariach prawnych w zespołach ochrony środowiska i energetyki, w tym energetyki innowacyjnej.

Magdalena świadczy kompleksową obsługę prawną polskim i zagranicznym przedsiębiorcom z sektor aenergetycznego w zakresie kwestii regulacyjnych, inwestycyjnych, środowiskowych, kontraktowych i pomocy publicznej. Uczestniczyła w szeregu transakcjidotyczących nabycia lub sprzedaży projektów z sektora energetycznego (zwłaszcza odnawialnych źródeł energii), w tym w badaniach prawnych (due diligence) projektów oraz spółek energetycznych na potrzeby uzyskania finansowania lub wzwiązku z transakcjami M&A. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo przedsiębiorstwom energetycznym w kwestiach regulacyjnych w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Swoją rozprawę doktorską poświęciła problematyce pomocy państwa w produkcji energii ze źródeł odnawialnych w prawie Unii Europejskiej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również autorką wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i prawa pomocy publicznej.


dr Mariusz Szyrski – doktor nauk prawnych, prawnik. Od 2008 roku pracuje na WPIA UKSW jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Od 2013 roku adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego WPIA UKSW. W latach 2008-2010 prawnik w Biurze Prawnym Urzędu m.st. Warszawy, a w latach 2011-2012 asystent Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dwukrotnie przebywał na Uniwersytecie w Osnabrueck w Niemczech w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowych. W latach 2014-2016 kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach wyjazdów studyjnych związanych z polityką energetyczną brał udział w spotkaniach w Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz na Łotwie. Kierownik ogólnopolskiej sieci naukowej ds. prawa energetycznego i prawa odnawialnych źródeł energii.